När du som anställd vill ha förmånscyklar på arbetsplatsen

Jesper Malmberg
Uppdaterad: april 21, 2024

Vad innebär förmånscyklar för dig som anställd?

Att ta in förmånscyklar på arbetsplatsen kan i början kännas svårt, särskilt när det kommer till de skattemässiga aspekterna. Vad innebär det för dig som anställd ur ett ekonomiskt perspektiv? Vilket ansvar faller på arbetsgivaren och vilka detaljer bör man inte förbise? Denna artikel går igenom hur processen bakom den alltmer uppskattade förmånen ser ut. 

Vad är en förmånscykel?

En förmånscykel ger anställda möjligheten att genom sin arbetsgivare leasa en cykel för både arbetsrelaterat och privat bruk. Utbudet sträcker sig från standardcyklar till specialanpassade modeller som exempelvis elcyklar, med möjligheten att även inkludera cyklar för familjemedlemmar. När leasingperioden är över har den anställda valet att antingen återlämna cykeln eller att köpa loss den till ett reducerat pris.

Skattelättnader och förmåner

Sedan 1 januari 2022 har skattelättnader införts, vilket gör det mer attraktivt att välja en förmånscykel. Dessa lättnader innebär att cyklar är skattefria upp till ett värde av 3000 kr per år, vilket ska leda till att cyklandet ökar bland befolkningen.

Förmånscyklar i praktiken – en undersökning av cykelfrämjandet

Cykelfrämjandets har gjort en undersökning visar att förmånscyklar blir allt populärare och att anställda som väljer denna förmån tenderar att cykla mer. Hela 66% av de som har fått en förmånscykel uppger att de cyklar mer sedan de fått den, vilket är ett tydligt tecken på att den nya skattelättnaden har lett till ökad cykling. Det betyder att det finns en stor möjlighet för många att ersätta bil med cykelpendling istället. 

Att ta steget – från förslag till genomförande

Om du vill föreslå att skaffa förmånscyklar på din arbetsplats är det första steget att göra sig bekant med dess fördelar. Genom att belysa de positiva effekterna som förmånscyklar kan ha, kan du hjälpa till att främja en hälsosammare miljö på jobbet som kan hålla nere sjukfrånvaron bland kollegor, och som dessutom skapar en grönare och mer ekonomiskt hållbar arbetsmiljö.

Dessutom förbättrar förmånscyklar företagskulturen genom att visa omsorg om anställdas välbefinnande och främjar social samhörighet kollegor emellan, vilket skapar en stärkt gemenskap.

Kontakta oss idag för att veta mer!

Jesper Malmberg

Personalcyklar

Om Jesper

Jag har jobbat med försäljning och kundrelationer i drygt 25 år och tycker fortfarande att mötet med människor är det roliga i jobbet. Jag brinner för träning, hälsa och ser ett ökat cyklande som det verktyg som krävs för att få upp både hälsan, miljön och hållbarheten på agendan - både för samhället, individen och företaget. Jag connectar gärna på LinkedIn då jag tror på ett starkt nätverk!