1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Leasa cykel

Främja hälsa och välmående genom förmånscykel

Att välja en förmånscykel i Motala är ett utmärkt sätt att stödja både hälsa och välmående. När du cyklar till arbetet bidrar det inte bara till kroppens välbefinnande, utan också till en mer energisk start på dagen. Under cykelfärd i friska luften ökar dessutom din koncentrationsförmåga, vilket påverkar din livskvalitet och förmåga att arbeta bättre. Med en förmånscykel i Motala blir den dagliga pendlingen smidigare, vilket är en praktisk lösning för att undvika trafikstockningar. Detta val minskar också behovet av att använda bilen, vilket bidrar till en bättre miljö och en hållbar framtid.

Leasa cykel

Förmånscykel i Motala - en hållbar resa

Att välja förmånscyklar i Motala genom din arbetsgivare är inte bara en ekonomiskt fördelaktig lösning, utan bidrar även till en mer hållbar arbetsmiljö. Att använda en förmånscykel genom jobbet ger inga extra kostnader för arbetsgivaren, samtidigt som anställda kan göra ekonomiska besparingar jämfört med att köpa en egen cykel. Sedan januari 2022 har regeringens subventioner av förmånscyklar ökat populariteten för detta miljövänliga alternativ. Genom att välja cykeln framför bilen bidrar man inte bara till minskade utsläpp och en mindre miljöpåverkan, utan undviker även effektivt morgon- och eftermiddagstrafikens köer. Därför representerar en förmånscykel i Motala ett viktigt steg mot en hållbarare och friskare arbetsdag.

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se