Du som funderar på att leasa cykel genom arbetsplatsen kan beräkna förmånsvärdet för att få en ungefärlig uppfattning av kostnaden. Det är nämligen du som anställd som betalar en avgift för cykeln varje månad genom din bruttolön. Sedan januari 2022 finns en skattelättnad som innebär att du endast behöver skatta på det värdet överstiger 3 000 kronor under ett år. För att förmånsvärdet ska vara samma för dig oavsett om din arbetsgivare äger eller leasar cykeln, så beräknas kostnaden utifrån en uppskattad värdeminskning.

Förmånsvärde cykel

För att kunna beräkna förmånsvärdet på din cykel behöver du veta:

  • Vad cykeln skulle kosta om du köpte den privat
  • Hur länge den beräknas hålla
  • Kostnad för service och reparationer

Nedan är ett räkneexempel från Skatteverket. Det kan ge dig en ungefärlig bild av din kostnad. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett exakt pris.

Beräkning

Anders leasar en förmånscykel genom sin arbetsplats. Om han hade köpt cykeln själv hade den kostat 5000 kronor och den beräknas att hålla i sex år. Arbetsgivaren står för kostnader av service och reparationer för 300 kronor under året.

Värdeminskning (5 000 kronor/6 år): 833 kronor

Tillbehör, service, reparationer: 300 kronor

Kapitalkostnad (5 000 x 1,23 procent): 61,50 kronor

Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset för en ny cykel x statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet.

Statslåneräntan (30 november 2021) 0,23 + 1,0 = 1,23 procent.

Förmånsvärdet för ett helt år blir 1 194,50 kronor (833 + 300 + 61,50)

I detta exempel är förmånsvärdet på cykeln lägre än 3 000 kronor, vilket innebär att Anders inte behöver betala skatt.

Förmånsvärde elcykel

För att kunna beräkna förmånsvärdet för elcykel behöver du veta:

  • Vad cykeln skulle kosta om du köpte den privat
  • Hur länge den beräknas hålla
  • Kostnad för service och reparationer

Med räkneexemplet nedan kan du få en ungefärlig bild av din förväntade kostnad. Vill du ha en exakt prisbild är du välkommen att kontakta oss.

Beräkning

Eva leasar elcykel genom arbetsplatsen. Marknadsvärdet för cykeln är 15 000 kronor, inklusive batteri. Själva cykeln beräknas hålla i sex år, men batteriet måste bytas vartannat år. Service och reparationer på 600 kronor betalas av arbetsgivaren under året.

När du beräknar förmånsvärdet av en elcykel bör batteriet tas med i uträkningen av värdeminskningen. En årlig värdeminskning om 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri kan användas.

Värdeminskningen för cykel och batteri beräknas till 20 procent x 15 000 kronor: 3 000 kronor

Tillbehör, service, reparationer: 600 kronor

Kapitalkostnad (15 000 x 1,23 procent): 184,50 kronor

Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset för en ny cykel x statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet.

Statslåneräntan (30 november 2021) 0,23 + 1,0 = 1,23 procent.

Förmånsvärdet för ett helt år blir 3 784,50 kronor (3 000 + 600 + 184,50).

Evas förmånsvärde är 3 784,50 kronor. Alltså ska hon beskattas för cykelförmånen med 784,50 kronor (3 784,50 – 3 000).

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 salj@personalcyklar.se