1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Leasa cykel

Stärk hälsa och välbefinnande med förmånscykel

Att dra nytta av förmånscyklar i Värnamo är ett klokt drag som gynnar hälsan och ger en positiv start på dagen. Cykling, med sin kombination av frisk luft och motion, stärker vår koncentrationsförmåga samtidigt som den främjar fysisk och mental välmående. Att välja en förmånscykel innebär större rörlighet och möjligheten att undvika trängsel och trafikstockningar, samtidigt som det bidrar till minskade utsläpp och en renare miljö genom att låta bilen stå.

Leasa cykel

Förmånscykel i Värnamo - hållbar pendling

Att välja en förmånscykel genom arbetsgivaren i Värnamo representerar inte bara en ekonomiskt fördelaktig lösning, det leder även till en mer hållbar arbetsmiljö. Det är en kostnadseffektiv tjänst för arbetsgivaren, medan anställda kan göra avsevärda besparingar jämfört med privat cykelköp. Tack vare regeringens subventioner på förmånscyklar sedan januari 2022 har detta alternativ blivit ännu mer lockande. Att cykla istället för att köra bil minskar inte bara miljöpåverkan och utsläpp, det underlättar även att undvika de vanliga trafikstockningarna i städer. En förmånscykel i Värnamo är därför ett framsteg mot en grönare och mer välmående arbetsdag.

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se