2022 är året då det blev ännu förmånligare med cykelförmån eftersom staten subventionerar en del av förmånsvärdet. Detta efter att Riksdagen klubbat igenom ett förslag med nya regler för förmånscyklar. Huvudregeln är att det endast är förmåner som överstiger 3 000 kr per år som beskattas. Den nya subventionen gäller från och med första januari 2022 och innefattar både nya och nuvarande avtal. Det här är såklart glada nyheter! 

Tanken bakom beslutet är att uppmuntra att använda cykel som transportmedel, inte bara för hälsans skull utan även för vår miljö. 

Vill du ha cykelförmån?

Vi på Personalcyklar hjälper dig få cykel som förmån på din arbetsplats. Det spelar ingen roll om du är anställd eller arbetsgivare. Vi hjälper dig, vem du än är!

Välj cykeln – för hälsan och miljön

Cykelförmån är mycket mer än bara en ekonomisk lättnad för den som är anställd. När personalen på arbetsplatsen kan välja cykeln framför bilen får de nyttig vardagsmotion, vilket har god inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Genom regelbunden rörelse främjas både koncentrationsförmågan och inlärningsförmågan, samtidigt som vi håller oss friskare när vi rör på oss. När vi lämnar bilen hemma gör vi dessutom en god insats för miljön genom att undvika att bidra till utsläpp av avgaser och miljöförstöring.

En förmånscykel får användas i privat bruk och det är den anställde som beskattas genom bruttolönen varje månad. Genom oss på Personalcyklar kan ert företag leasa både trampcyklar och elcyklar.

Förmånsvärde cykel
Så fungerar det

Möjligheten att hyra en cykel genom företaget innebär en skattepliktig förmån. Det är alltså du som anställd som hyr cykeln och står för kostnaden, vilket sker genom ett bruttolöneavdrag varje månad. När en arbetsgivare väljer att erbjuda cykelförmån till sina anställda har hela den stadigvarande personalen möjlighet att ta del av förmånen. Vi tecknar ett ramavtal och vanligtvis pågår leasingen under en period på tre år. Förmånen gäller för både vanliga trampcyklar och elcyklar och du som anställd får använda din cykel privat likväl som i arbetet. Efter avslutad leasing kan du antingen köpa ut cykeln till det aktuella marknadsvärdet eller välja att lämna tillbaka den till oss.

Förmånsvärde cykel
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se