1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Leasa cykel

Sedan 1 januari 2022 blev det ännu förmånligare med cykelförmån eftersom staten numera subventionerar en del av förmånsvärdet. Detta efter att Riksdagen klubbat igenom ett förslag med nya regler för förmånscyklar. Huvudregeln är att det endast är förmåner som överstiger 3 000 kr per år som beskattas. Den nya subventionen innefattar både nya och nuvarande avtal. Det här är såklart glada nyheter! 

Tanken bakom beslutet är att uppmuntra att använda cykel som transportmedel, inte bara för hälsans skull utan även för vår miljö. 

Leasa cykel

Vill du ha cykelförmån?

Vi på Personalcyklar hjälper dig få cykel som förmån på din arbetsplats. Det spelar ingen roll om du är anställd eller arbetsgivare. Vi hjälper dig, vem du än är!

Välj cykeln – för hälsan och miljön

Cykelförmån är mycket mer än bara en ekonomisk lättnad för den som är anställd. När personalen på arbetsplatsen kan välja cykeln framför bilen får de nyttig vardagsmotion, vilket har god inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Genom regelbunden rörelse främjas både koncentrationsförmågan och inlärningsförmågan, samtidigt som vi håller oss friskare när vi rör på oss. När vi lämnar bilen hemma gör vi dessutom en god insats för miljön genom att undvika att bidra till utsläpp av avgaser och miljöförstöring.

  • Det är är ett hälsosamt sätt att röra sig på
  • Miljövänligt färdmedel
  • Det kan spara kostnader på både bensin och bilunderhåll
  • Cykling hjälper till att förbättra trafikflöden och minskra trängsel på vägarna
  • Hjälper till att hålla dig i form och förbättra din fysiska hälsa

En förmånscykel får användas i privat bruk och det är den anställde som beskattas genom bruttolönen varje månad. Genom oss på Personalcyklar kan ert företag leasa både vanliga cyklar och elcyklar.

  • Det är enkelt, tryggt och förmånligt, både för arbetsgivare och anställd.
  • Förmånscykeln är kostnadsfri för arbetsgivaren och vi tar hand om merparten av administrationen.
  • Värna om hälsa och välbefinnande genom att cykla mer.
  • Gör en insats för miljön - välj cykeln framför bilen.
  • Ökad prestationsförmåga och minskad sjukfrånvaro bland personalen

En skattepliktig förmån

Möjligheten att hyra en cykel genom företaget innebär en skattepliktig förmån. Det är alltså du som anställd som hyr cykeln och står för kostnaden, vilket sker genom ett bruttolöneavdrag varje månad. När en arbetsgivare väljer att erbjuda förmånen till sina anställda har hela den stadigvarande personalen möjlighet att ta del av förmånen. Vi tecknar ett ramavtal och vanligtvis pågår leasingen under en period på tre år. Förmånen gäller för både vanliga cyklar och elcyklar och du som anställd får använda din cykel privat likväl som i arbetet. Efter avslutad leasing kan du antingen köpa ut cykeln till det aktuella marknadsvärdet eller välja att lämna tillbaka den till oss.

Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 salj@personalcyklar.se