1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Leasa cykel

Främja hälsa och välmående genom förmånscykel

Att nyttja förmånscyklar i Växjö är ett framsteg för bättre hälsa och en fantastisk början på arbetsdagen. Cykelresor bidrar till fysisk och mental välmående, förbättrar koncentrationen och minskar stress genom att komma ut och få frisk luft och motion. En förmånscykel ger ökad rörlighet, möjlighet att undvika trafikköer och bidrar till att minska miljöskadliga utsläpp genom att ersätta bilresor med cykling.

Leasa cykel

Grön pendling med förmånscykel i Växjö

Att välja förmånscykel via arbetsgivaren i Växjö erbjuder ekonomiska fördelar och främjar en mer hållbar arbetsmiljö. Det är en ekonomiskt neutral lösning för företaget, medan de anställda kan spara pengar jämfört med att köpa en cykel på egen hand. Med statliga subventioner som gör valet ännu mer attraktivt sedan 2022, minskar valet av cykel över bil inte bara koldioxidutsläppen utan även trängseln i stadstrafiken. Således bidrar en förmånscykel i Växjö till en mer hållbar och hälsosam arbetsdag.

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 salj@personalcyklar.se