1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Vill ditt företag ta ställning för hållbarhet och hälsa? Förse din personal med något som faktiskt gör skillnad.

Genom möjligheten att leasa cyklar kan du ge dina medarbetare ett klimatsmart transportmedel, en aktivitet och dessutom ett träningsredskap som bidrar till bättre hälsa och miljö.

Varje arbetsgivare, småföretag till större bolag med flera anställda kan erbjuda förmånscyklar från Personalcyklar. Dina medarbetare tar emot förmånen mot ett bruttolöneavdrag. Där kan du som arbetsgivare välja att subventionera delar eller hela förmånen. Värdet på förmånscyklar är relativt lågt vilket gör arbetsgivaravgiften oförändrad eller lägre.

Vi hjälper dig att att få en välfungerande lösning.

 • Bidra till en stärkt folkhälsa och minskad klimatpåverkan.
 • Ett fantastiskt erbjudande till de anställda genom avdrag på bruttolönen.
 • Förmånscyklar för arbetsgivaren innebär ingen extra kostnad för företaget.
 • Stärk er miljöprofil och bli en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Personlig service - vi hanterar merparten av administrationen!

Ännu billigare med förmånscyklar för arbetsgivare och anställda

Sedan 2022 har regeringen infört subventioner på förmånscyklar. Det innebär att förmåner som understiger 3.000 kr per år inte beskattas alls. Detta är väldigt positivt och gör att förmånscykelkonceptet blir ännu mer attraktivt. Intresset för cykling kommer öka vilket i sin tur, vilket i sin tur skapar positiva hälso- och miljöeffekter.

 • Om 1 procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade koldioxutsläpp på drygt 22 300 ton. Ska miljömål nås måste fler ändra sina resvanor.
 • Cykeln är det mest energisnåla transportmedel som existerar.
 • Det är ett smidigt och ofta det snabbaste sättet att ta sig fram i städer.
 • Att ersätta andra färdmedel med cykling ger stora ekonomiska vinster för individen, företaget och samhället.
 • Cykling ger dig ökad prestations- och koncentrationsförmåga.
 • Cykling minskar sjukfrånvaron och ökar livslängden.
 • Risken för att drabbas av bl.a. typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar är mindre hos personer som cyklar.
 • Det är fantastiskt roligt att cykla!
Prisexempel

Margareta 7vxl Vit, Monark

6 995 kr

Din månadskostnad:

Vid 50% marginalskatt

91 kr/mån

Elmi, Cresent

19 495 kr

Månadskostnad från:

Vid 50% marginalskatt

234 kr/mån

Mountainbike

29 995 kr

Månadskostnad från:

Vid 50% marginalskatt

374 kr/mån
Scrolla för att se fler

Vad ingår i leasingavtalet?

Genom Personalcyklar får dina anställda tillgång till sina cyklar på ett enkelt, förmånligt och tryggt sätt. Under hyresperioden ingår hyran av cykeln, eventuella tillbehör och justering av cykeln. Vi erbjuder även årlig basservice, tre års garanti och möjligheten att välja till stöldskydd med ISR-märkning.

Själva avtalet är ett så kallat “Underuthyrningsavtal” som tecknas mellan dig och dina anställda. Dina anställda godkänner avtalet när de beställer sina cyklar.

Vanliga frågor om förmånscyklar för arbetsgivare
Vad kostar det för mig som arbetsgivare?

Det tillkommer inga extra kostnader att som arbetsgivare erbjuda förmånscyklar till sina anställda. En del arbetsgivare väljer att subventionera cyklarna, för att ytterligare stimulera nyttjande av en cykel. Subventionen är en investering i friskare och mer produktiv personal.

Vad händer efter avtalstiden passerat?

När hyresperioden passerat kan dina anställda välja att antingen lämna tillbaka cykeln till oss, byta till en ny eller köpa loss cykeln. I de fall som den anställda väljer att köpa loss cykeln ska detta göras till ett vid tiden gällande marknadsvärde.

Vad innebär det att erbjuda sina medarbetare förmånscyklar?

När du som arbetsgivare erbjuder förmånscyklar till dina anställda får medarbetarna ta del av en mycket aktuell och uppskattad förmån. Samtidigt tar du som arbetsgivare ställning för hållbarhet och hälsa. Att erbjuda dina anställda möjlighet att leasa cyklar är en konkret åtgärd du kan ta för att stärka företagets hållbarhetsarbete!

Kom i kontakt med oss

Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se