1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Vill ditt företag ta ställning för hållbarhet och hälsa? Förse din personal med något som faktiskt gör skillnad.

Med förmånscyklar kan du som arbetsgivare ge dina medarbetare ett klimatsmart transportmedel, en aktivitet och dessutom ett träningsredskap som bidrar till bättre hälsa och miljö.

Varje arbetsgivare, småföretag till större bolag med flera anställda kan erbjuda förmånscyklar från Personalcyklar. Dina medarbetare tar emot förmånen mot ett bruttolöneavdrag. Där kan du som arbetsgivare välja att subventionera delar eller hela förmånen. Värdet på förmånscyklar är relativt lågt vilket gör arbetsgivaravgiften oförändrad eller lägre.

Vi hjälper dig att att få en välfungerande lösning.

 • Bidra till en stärkt folkhälsa och minskad klimatpåverkan.
 • Ett fantastiskt erbjudande till de anställda genom avdrag på bruttolönen.
 • Ingen extra kostnad för företaget.
 • Stärk er miljöprofil och bli en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Personlig service - vi hanterar merparten av administrationen!
Nu är det ännu billigare med förmånscykel

Sedan 2022 har regeringen infört subventioner på förmånscyklar. Det innebär att förmåner som understiger 3.000 kr per år inte beskattas alls. Detta är väldigt positivt och gör att förmånscykelkonceptet blir ännu mer attraktivt. Intresset för cykling kommer öka vilket i sin tur, vilket i sin tur skapar positiva hälso- och miljöeffekter.

 • Om 1 procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade koldioxutsläpp på drygt 22 300 ton. Ska miljömål nås måste fler ändra sina resvanor.
 • Cykeln är det mest energisnåla transportmedel som existerar.
 • Det är ett smidigt och ofta det snabbaste sättet att ta sig fram i städer.
 • Att ersätta andra färdmedel med cykling ger stora ekonomiska vinster för individen, företaget och samhället.
 • Cykling ger dig ökad prestations- och koncentrationsförmåga.
 • Cykling minskar sjukfrånvaron och ökar livslängden.
 • Risken för att drabbas av bl.a. typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar är mindre hos personer som cyklar.
 • Det är fantastiskt roligt att cykla!
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se