En förmånscykel leasar man genom arbetsplatsen, vanligtvis under en period på 36 månader. Det är den anställde som står för kostnaden och betalningen sker genom bruttolöneavdrag och en eventuell förmånsbeskattning av cykeln, detta när förmånsvärdet överstiger 3 000 kronor.

Så går det till

När ert företag bestämmer sig för att erbjuda förmånscyklar till sina anställda tecknar vi ett ramavtal och era anställda får möjlighet att beställa en cykel via vår portal. Vanligast är att leasingen pågår under en period på tre år. När hyresperioden är över kan den anställda välja om den vill köpa loss cykeln eller lämna tillbaka den. Den som vill köpa loss sin cykel får göra det till det aktuella marknadsvärdet.

Förmånsbeskattning av cyklar – nu ännu mer förmånligt

Tidigare förmånsbeskattades cyklar på hela förmånen, men sedan januari 2022 finns en skattelättnad. Detta innebär att den anställde endast beskattas för den delen av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. Avdraget gäller för både vanliga cyklar och elcyklar.

Förmån som gynnar den anställde och arbetsgivaren

Tack vare förmånen får medarbetaren sin cykel till en lägre kostnad, jämfört med om cykeln skulle inhandlas privat. Kostnaden beror på vilken cykel och vilka tillbehör man väljer, samt marginalskatten. Genom unika mervärdestjänster och skatteeffekter blir Personalcyklars erbjudanden väldigt förmånliga för arbetstagaren.

Det är helt kostnadsneutralt för arbetsgivare att erbjuda förmånsbeskattade cyklar till sina anställda tack vare löneväxlingen. Vi på Personalcyklar förser er med löneunderlag så att ni slipper tidskrävande administration.

Leasa cykel
Hur länge kan man leasa en cykel?

När ditt företag leasar en cykel genom oss på Personalcyklar har du möjlighet att använda den under en period på 36 månader. Efter tidsperioden kan du välja om du vill köpa ut cykeln för vid tillfället gällande marknadsvärde. Ofta brukar priset ligga på en kostnad motsvarande 20-25% av cykelns nypris.

Leasa cykel
Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 salj@personalcyklar.se