1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Leasa cykel

Främja hälsa och välmående genom förmånscykel

Att utnyttja möjligheten med förmånscyklar i Halmstad är en utmärkt idé och att cykla till och från jobbet bidrar både till god hälsa och en bättre start på dagen. Genom frisk luft och motion förbättras vår förmåga att koncentrera oss, samtidigt som vi tar hand om vår hälsa och vårt välmående. När du investerar i en förmånscykel i Halmstad får du också mer frihet att röra dig kan slippa fastna i långa bilköer eller trafikstockningar på väg till jobbet, samtidigt som vi hjälper till att minska skadliga utsläpp och miljöskador när vi väljer att lämna bilen hemma.

Leasa cykel

Förmånscykel i Halmstad - grön pendling

Att leasa en förmånscykel i Halmstad genom sin arbetsgivare är inte bara en smart ekonomisk lösning, utan bidrar också till en grönare arbetsmiljö. För arbetsgivaren är tjänsten kostnadsneutral medan den anställde kan göra stora besparingar jämfört med att köpa cykeln privat. Dessutom, sedan januari 2022 har regeringens subventioner på förmånscyklar gjort det ännu mer attraktivt, där beskattningen börjar endast när cykelns värde överstiger 3 000 kronor. Genom att undvika bilen, bidrar man inte bara till minskade utsläpp och miljöförstöring, men man undviker också de ofrånkomliga trafikstockningarna som ofta är vanliga i stadstrafik. En förmånscykel i Halmstad är därmed ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar och hälsosam arbetsdag för alla involverade.

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 salj@personalcyklar.se