1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Leasa cykel

Ökad rörelsefrihet och minskade utsläpp

Att ta tillvara på möjligheten med en förmånscykel i Borås stad är ett fantastiskt initiativ, och att cykla till och från arbetsplatsen främjar såväl god hälsa som en energigivande start på dagen. Frisk luft och motion hjälper oss att skärpa vår koncentrationsförmåga, samtidigt som vi tar hand om vår hälsa och välmående. Med en förmånscykel i Borås stad får ni också mer rörelsefrihet och kan undvika att fastna i långa bilköer eller trafikstockningar under rusningstid, samtidigt som vi bidrar till minskade utsläpp och miljöskador genom att lämna bilen hemma.

Leasa cykel

Leasa förmånscykel i Borås stad

Att välja förmånscykel i Borås stad genom arbetsgivaren är mer än bara ett smart ekonomiskt beslut. Det är även ett steg mot en grönare arbetsplats och en mer hållbar stadsbild. För arbetsgivaren är det en kostnadsneutral tjänst, medan de anställda kan spara mycket jämfört med att köpa en cykel på egen hand. Tack vare regeringens subventioner på förmånscyklar sedan januari 2022, där skatt endast tillkommer om cykelns värde överstiger 3 000 kronor, har valet att leasa en förmånscykel blivit ännu mer attraktivt. När du väljer cykeln framför bilen, bidrar du inte bara till minskade utsläpp och en förbättrad miljö, men du slipper också oundvikliga trafikköer som är en del av stadslivet. Med en förmånscykel i Borås stad blir det en positiv förändring mot en mer hållbar och hälsosam arbetsdag för alla som är involverade.

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 salj@personalcyklar.se