Kostnaden beror naturligtvis på vilken cykel, vilka tillbehör och tjänster man väljer, liksom vilken marginalskatt man har.
Unika mervärdestjänster och skatteeffekter gör, i samtliga fall Personalcyklars erbjudanden mycket förmånliga för dig som arbetstagare.

Så blir du en mer attraktiv arbetsgivare

För arbetsgivaren kan det vara helt kostnadsneutralt att erbjuda sina anställda en förmånscykel. Förmånsvärdet är lågt och just nu ännu mer fördelaktigt då staten subventionerar förmånsvärden upp till 3.000 kr per person och år. Vi på Personalcyklar förser er med löneunderlag. Hos oss finns det möjlighet att både leasa vanliga cyklar och elcyklar. 

Hur förmånscykel via bruttolöneavdrag fungerar

En förmånscykel är, precis som namnet antyder, en skattepliktig förmån som arbetsgivaren kan tillhandahålla. Arbetstagaren betalar skatt på förmånen och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren väljer om erbjudandet skall vara kostnadsneutralt eller om man skall subventionera erbjudandet. Vid löneväxling (bruttolöneavdrag) blir kostnaden för den anställde väsentligt lägre än om hen hade köpt sin cykel själv.

När du hyr en förmånscykel via bruttoavdrag får du tillgång till cykeln under en viss tidsperiod. Oftast sträcker sig våra avtal över en treårsperiod. När avtalet upphör är det upp till dig att bestämma om du vill köpa loss din cykel eller om du vill lämna tillbaka den till oss.

Efter avtalstidens slut

Vid avtalstidens slut har du som anställd tre valmöjligheter:
Lämna tillbaka cykeln

Efter hyrestiden går det bra att lämna tillbaka cykeln.

Köpa loss cykeln

Enligt skatteverket skall utköp göras till ett vid tiden gällande marknadsvärde.

Byt mot en ny

Vid det här laget kanske du har blivit så vältränad att du vill hoppa på tuffare cykeläventyr

Cykel via bruttolöneavdrag – nu mer förmånligt än någonsin

Att hya en cykel via företaget har många fördelar; Genom att välja cykeln framför bilen får du nyttig vardagsmotion, samtidigt som du slipper fastna i långa bilköer och trafikstockning. Sedan 2022 har det blivit ännu mer förmånligt att hyra cykel via bruttolöneavdrag. Regeringen införde då subventioner som innebär att de endast de förmåner som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår ska förmånsbeskattas.

Hälsofördelar med cykel via bruttolöneavdrag

När du hyr cykel genom bruttolöneavdrag innebär det inte bara en ekonomisk lättnad – du gör även en god insats för din egen hälsa.

Regelbunden motion är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Både inlärningsförmågan och koncentrationsförmågan främjas med vardagsmotion, samtidigt som vi håller oss friskare när vi rör på oss. Det finns alltså många bra anledningar till att välja cykeln framför bilen!

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 salj@personalcyklar.se