Kostnaden beror naturligtvis på vilken cykel, vilka tillbehör och tjänster man väljer, liksom vilken marginalskatt man har.
Unika mervärdestjänster och skatteeffekter gör, i samtliga fall Personalcyklars erbjudanden mycket förmånliga för dig som arbetstagare.

Steget till en bättre arbetsgivare

För arbetsgivaren kan det vara helt kostnadsneutralt att erbjuda sina anställda en förmånscykel. Förmånsvärdet är lågt och just nu ännu mer fördelaktigt då staten subventionerar förmånsvärden upp till 3.000 kr per person och år. Vi på Personalcyklar förser er med löneunderlag.

Hur förmånscykel via bruttolöneavdrag fungerar

En förmånscykel är, precis som namnet antyder, en skattepliktig förmån som arbetsgivaren kan tillhandahålla. Arbetstagaren betalar skatt på förmånen och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter.
Arbetsgivaren väljer om erbjudandet skall vara kostnadsneutralt eller om man skall subventionera erbjudandet. Vid löneväxling (bruttolöneavdrag) blir kostnaden för den anställde väsentligt lägre än om hen hade köpt sin cykel själv.

Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se