5 insatser du gör för miljön när du cyklar

Att cykla är inte enbart bra för hälsan, det är dessutom ett helt utsläppsfritt transportsätt som inte bidrar till farliga utsläpp.

Jesper Malmberg
Uppdaterad: april 18, 2024

Att cykla är inte enbart bra för hälsan, det är dessutom ett helt utsläppsfritt transportsätt som inte bidrar till farliga utsläpp. Genom att välja cykeln istället för bilen eller andra motorfordon, kan du bidra till att minska miljöpåverkan och bevara vår planet för framtida generationer. I denna artikel kan du läsa mer om 5 insatser du gör för miljön genom att välja cykeln!

1. Inga utsläpp av växthusgaser:

Cykling är ett helt utsläppsfritt transportsätt och bidrar varken till koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser som kan orsaka klimatförändringar. Bilar och andra motordrivna fordon förbränner fossila bränslen som bensin eller diesel, vilket har negativ påverkan på vår miljö. Själva tillverkningen och transporten av bensin och diesel kräver också mycket energi och bidrar även det till att producera stora mängder koldioxid och andra växthusgaser. Genom att minska efterfrågan på dessa bränslen gynnas vår miljö.

2. Du sparar energi:

Cykling kräver inte någon form av bränsle eller elektricitet, till skillnad från motorfordon som förbrukar antingen fossila bränslen eller elektricitet för att drivas. På så sätt kan cykling bidra till att spara energi och minska energiförbrukning.

3. Du bidrar inte till utsläpp av luftföroreningar:

Luftföroreningar orsakas främst av bilar, lastbilar och andra motorfordon som släpper ut skadliga partiklar och kemikalier i luften. När du väljer att transportera dig med cykel bidrar du inte till dessa farliga luftutsläpp. Om fler väljer att cykla till jobbet, gymmet eller butiken kan vi få en mycket förbättrad luftkvalitet! Detta skulle innebära en stor fördel för människors hälsa och vår miljö.

4. Lägre bullernivåer:

Cykling bidrar inte till buller eller störande motorljud. Höga ljudnivåer är ett vanligt problem i stadsmiljöer och kan orsaka stress hos de som befinner sig i närheten. Att cykla kan alltså bidra till en trevligare stadsmiljö.

5. Lågt underhåll:

Cyklar kräver minimalt med underhåll och håller ofta under många år. Genom att investera i en cykel istället för en bil minskar du avfall och bidrar till att bevara naturresurser.

Jesper Malmberg

Personalcyklar

Om Jesper

Jag har jobbat med försäljning och kundrelationer i drygt 25 år och tycker fortfarande att mötet med människor är det roliga i jobbet. Jag brinner för träning, hälsa och ser ett ökat cyklande som det verktyg som krävs för att få upp både hälsan, miljön och hållbarheten på agendan - både för samhället, individen och företaget. Jag connectar gärna på LinkedIn då jag tror på ett starkt nätverk!