1. Inga utsläpp av växthusgaser:

Cykling är ett helt utsläppsfritt transportsätt och bidrar varken till koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser som kan orsaka klimatförändringar. Bilar och andra motordrivna fordon förbränner fossila bränslen som bensin eller diesel, vilket har negativ påverkan på vår miljö. Själva tillverkningen och transporten av bensin och diesel kräver också mycket energi och bidrar även det till att producera stora mängder koldioxid och andra växthusgaser. Genom att minska efterfrågan på dessa bränslen gynnas vår miljö.

2. Du sparar energi:

Cykling kräver inte någon form av bränsle eller elektricitet, till skillnad från motorfordon som förbrukar antingen fossila bränslen eller elektricitet för att drivas. På så sätt kan cykling bidra till att spara energi och minska energiförbrukning.

3. Du bidrar inte till utsläpp av luftföroreningar:

Luftföroreningar orsakas främst av bilar, lastbilar och andra motorfordon som släpper ut skadliga partiklar och kemikalier i luften. När du väljer att transportera dig med cykel bidrar du inte till dessa farliga luftutsläpp. Om fler väljer att cykla till jobbet, gymmet eller butiken kan vi få en mycket förbättrad luftkvalitet! Detta skulle innebära en stor fördel för människors hälsa och vår miljö.

4. Lägre bullernivåer:

Cykling bidrar inte till buller eller störande motorljud. Höga ljudnivåer är ett vanligt problem i stadsmiljöer och kan orsaka stress hos de som befinner sig i närheten. Att cykla kan alltså bidra till en trevligare stadsmiljö.

5. Lågt underhåll:

Cyklar kräver minimalt med underhåll och håller ofta under många år. Genom att investera i en cykel istället för en bil minskar du avfall och bidrar till att bevara naturresurser.

Cykel som förmån på arbetsplatsen

Visste du att du kan få cykelförmån genom din arbetsplats? Alla företag kan erbjuda sina anställda möjligheten att hyra en cykel som beskattas genom bruttolönen varje månad. En förmånscykel är en kostnadseffektiv lösning för dig och din arbetsgivare och du som anställd kan spara upp till 40% av kostnaden i jämförelse med om du köper en cykel kontant. För arbetsgivaren kan det till och med vara helt kostnadsneutralt att erbjuda sina anställda en cykelförmån. Kontakta oss på Personalcyklar så berättar vi mer!

Kom i kontakt med oss
Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se