1
Kontakta oss

Avtal upprättas mellan företaget och Personalcyklar.

2
Beställningsportal

Företagets anställda beställer och hämtar ut sina förmånscyklar. I samband med att beställning läggs undertecknar den anställda underhyrningsavtal med sin arbetsgivare.

3
Lönefiler

Personalcyklar förser företaget med uppgifter om bruttolöneavdrag och förmånsvärden som skall in i lönesystemet.

Att leasa elcykel är en kostnadseffektiv lösning för både arbetsgivaren och den som är anställd. För arbetsgivaren är leasingen helt kostnadsneutral och månadskostnaden för den anställde dras av bruttolönen varje månad. Sedan 2022 har förmånscyklar en skattelättnad, vilket innebär att elcykeln beskattas först när förmånsvärdet överstigit 3 000 kronor.

Värdefulla hälsofördelar med att leasa elcykel

Elcykel är inte bara ett smidigt sätt att transportera sig snabbt mellan längre sträckor, utan det för även med sig många hälsofördelar. Cykling har bevisad positiv inverkan på prestations-och koncentrationsförmågan, det förbättrar sömnen, minskar sjukfrånvaron och risken för att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar reduceras, medan livslängden kan förlängas. Arbetsplatser som tar miljömässigt ansvar och värnar om sina anställdas hälsa ses dessutom som mer attraktiva. Det finns alltså inget som talar emot leasing av elcyklar!

Norra Västkustvägen 37A, 237 41 Bjärred
010-4992480 info@personalcyklar.se